Rekisterin ylläpitäjä
Mitro’s Sound Factor Oy

Rekisteriasioita ylläpitävä henkilö
Mitro Koskiluoma
+358 40 760 1247
mitro.koskiluoma@soundfactor.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Arvontalomakkeella ilmoittamanne tiedot tallennetaan Mitro’s Sound Factor Oy:n  markkinointirekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään tämän kilpailusivuston arvontaan osallistuneen suostumuksella Mitro’s Sound Factor Oy:n markkinointiin. Jos vastaat kieltävästi suoramarkkinointilupaan, antamiasi yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö
Nimi ja sähköpostiosoite ja suostumus Mitro’s Sound Factor Oy:n toimesta tapahtuvaan suoramarkkinointiin.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisessa muodossa. Se on suojattu tavanomaisin tietoturvatoimenpitein

Rekisteristä eroaminen
Rekisteristä voi erota lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen
info@soundfactor.fi tai lähettämällä pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Hallituskatu 15
33200 Tampere