Yksityisyydensuoja

Rekisterinpitäjä

Sound Factor
Varasto: Melkonkatu 24
00240 Helsinki
+358 40 760 1247
info@soundfactor.fi
www.soundfactor.fi

Yhteyshenkilö

Mitro Koskiluoma
+358 407601247
info@soundfactor.fi

Rekisterin nimi

Sound Factor:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sound Factor kerää asiakkaan antamia henkilötietoja ja asiakkaan käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Sound Factor noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Sound Factorin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Sound Factorin liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Sound Factorin ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan.

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Sound Factorin henkilörekistereistä.

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Sound Factorin käytössä, paitsi Sound Factorin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Sound Factorin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sound Factor voi luovuttaa verkkokaupan asiakkaista keräämiään tietoja muihin Sound Factorin asiakasrekistereihin. Sound Factor käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua uutiskirjeviestinnässään, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tiedot on suojattu ulkoa päin palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Sound Factor, Messeniuksenkatu 5, 00250 Helsinki.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.